ICF i EMCC

Nasze kursy coachingowe prowadzimy w oparciu o standardy ICF (International Coaching Federation) oraz EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Prowadzimy je tak, aby zapewnić uczestnikom zyskanie wszystkich umiejętności wymaganych przy certyfikacji i akredytacji czołowych organizacji międzynarodowych.

Po pierwsze proces

Uczymy podejścia procesowego, które pozwala na głębsze zrozumienie zjawisk pojawiających się w trakcie procesu zmiany i skuteczniejsze dobieranie interwencji coachingowych.

Po drugie narzędzia

Uczestnicy otrzymują katalog sprawdzonych i skutecznych narzędzi, które pomogą im z łatwością zastosować coaching w wielu sytuacjach.

Po trzecie doświadczenie

Kurs coachingowy jest intensywnym procesem edukacyjnym, który obejmuje 200 godzin aktywnej nauki. Zwracamy szczególną uwagę na naukę poprzez doświadczenie. Uczestnikom zapewniamy możliwość aktywnego eksperymentowania i doświadczania coachingu na kilku płaszczyznach:

 • osobiste sesje coachingowe z doświadczonym coachem,
 • superwizje indywidualne i grupowe,
 • praktyka z zewnętrznym klientem,
 • praca w parach coachingowych.
Po czwarte wsparcie

Każdy uczestnik kursu otrzymuje opiekę tutora, który towarzyszy mu w jego indywidualnym procesie stawania się coachem, zarówno w trakcie kursu, jak i po jego zakończeniu.

Po piąte intensywność
 • 17 dni szkoleniowych:
  • 3-dniowy coaching grupowy,
  • 3 x 4-dniowe zjazdy merytoryczno-praktyczne,
  • 2-dniowy zjazd egzaminacyjny,
 • 2 sesje indywidualne z doświadczonym coachem,
 • 2 superwizje indywidualne,
 • 12 superwizji grupowych,
 • 10 sesji ćwiczeniowych ze stałym uczestnikiem kursu coachingowego,
 • 8 sesji ćwiczeniowych z innymi uczestnikami kursu coachingowego,
 • Praca z zewnętrznymi klientami coachingu,
 • Możliwość odbycia dodatkowych superwizji grupowych oraz indywidualnych po zakończeniu kursu.