Moduły kursu

Moduły kursu

Kurs coachingowy podzielony jest na moduły. Są one skonstruowane tak, aby już od pierwszego dnia aktywnie zapraszać uczestników do eksperymentowania i ćwiczenia swoich umiejętności coachingowych. Uzupełnieniem zajęć modułowych są indywidualne sesje w parach, superwizje coachingowe i sesje coachingowe. Każdy moduł realizowany jest w osobnych zjazdach, które odbywają się co miesiąc.

 
 
 

Coaching grupowy

Zobacz siebie

Obierz kierunek

Działaj

Egzamin