Business Coaching

Twój zespół potrzebuje zmiany? A może Twój podwładny chce efektywniej się rozwijać? Ty sam rozważasz business coaching? Warszawa? Inne miasta? Mamy wiele pomysłów i ugruntowane doświadczenie pracy dla rozmaitych przedsiębiorstw i organizacji. Zapraszamy do współpracy.

Coaching dla firm w Warszawie i na terenie całego kraju jest naszą domeną. Proponujemy organizacjom różnego typu rozwiązania coachingowe, ponieważ wierzymy, że coaching jest skutecznym narzędziem, które wspomaga przeprowadzanie szeroko rozumianych zmian. Pracujemy coachingowo zarówno z zespołami, prowadząc team coachingi; jak też prowadząc business coaching dla wybranych pracowników.

---

Business coaching dla zespołów
Team Coaching – Coaching Grupowy

W ramach coachingu grupowego coach pracuje z zespołem pracowników, który znajduje się w ważnym dla siebie momencie.
Często takim momentem jest:

 • zmiana biznesowa (zmiana szefa, zmiana struktury, zmiana właściciela firmy, zmiana zakresu zadań),
 • tworzenie nowego zespołu (potrzeba integracji, wyłonienia mocnych i słabych stron),
 • konflikt zespołowy,
 • potrzeba wypracowania nowych celów, zadań, wizji.

Coach proponuje zespołowi sposób pracy, który w efekcie może doprowadzić do:

 • wypracowania wspólnego celu, wizji przyszłości, pomysłu na zmianę,
 • odnalezienia planu działania, który doprowadzi zespół do pożądanego stanu,
 • ustalenia zasad współpracy, które będą wspierały zespół w zaistniałej sytuacji i dążeniu do zmiany,
 • zauważenia nieskutecznych strategii działania zespołu i zastąpienia ich nowymi, kreatywnymi rozwiązaniami,
 • dostrzeżenia różnorodności członków zespołu z ich mocnymi i słabymi stronami,
 • rozwiązania konfliktu, oczyszczenia atmosfery i zbudowania nowej jakości współpracy.

---

Business coaching dla wybranych pracowników firmy
Coaching Indywidualny

Biznesowe coachingi indywidualne najczęściej proponowane są pracownikom, którzy:

 • przygotowują się do realizacji swoich nowych celów i wyzwań zawodowych,
 • chcą odkryć i/lub rozwinąć swoje zasoby, talenty i potencjał,
 • potrzebują nowego pomysłu na poradzenie sobie z powtarzającymi się w ich doświadczeniu trudnościami,
 • utknęli w zawodowym impasie i szukają inspiracji,
 • chcą zyskać nowe sposoby funkcjonowania w swoim otoczeniu (współpracownicy, przełożeni, podwładni),
 • stoją w obliczu zawodowej rewolucji (awans, restrukturyzacja) i potrzebują się z nią zmierzyć,
 • chcą przećwiczyć i udoskonalić swe konkretne umiejętności np. prezentacyjne, czy menedżerskie.

Jakie są zyski z business coachingu prowadzonego w formule indywidualnej?

 • konkretne odpowiedzi na konkretne pytania oraz indywidualny plan działania,
 • większa świadomość siebie samego,
 • wsparcie profesjonalnego coacha w trudnym dla siebie momencie zawodowym,
 • nowe umiejętności/wiedza,
 • nowe metody/techniki do dalszej pracy self-coachingowej.

---