Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

Z wykształcenia jestem psychologiem klinicznym. Od początku swojej drogi zawodowej chętnie wykorzystywałam wiedzę psychologiczną w obszarze biznesu. Moją karierę mogę podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap to czas poszukiwania ludzi z potencjałem. Drugi etap to czas poszukiwania i pobudzania potencjału w ludziach. Pierwszy to czas współpracy z rynkiem nieruchomości i budownictwa. To czas intensywnej pracy nad optymalnym doborem personelu oraz rekrutacją managerów średniego, a później najwyższego szczebla. To także czas wspierania firm międzynarodowych wkraczających na rynek polski. Zdobyte doświadczenie pozwala mi realizować projekty consultingowe związane z projektowaniem i wspieraniem organizacji w zakresie rozwoju zespołów, wyłaniania i kształcenia liderów, realizacją assessment i development center, planowania i wdrażania polityki personalnej, struktur organizacyjnych oraz działań rozwojowych.

Doświadczenia z tego okresu uświadomiły mi, jak bardzo wierzę w ludzi. Z tej wiary w ich możliwości, siłę pasji i stałego samorozwoju, wyłonił się drugi etap – czas wspierania klientów w uruchamianiu i/lub wzmacnianiu potencjału osobistego lub zespołu. Zaczęłam specjalizować się w działaniach szkoleniowych i coachingowych – głównie wśród managerów. Ukończyłam szkołę trenerów, a później również kurs coachingowy, uzyskując dyplom Business Coacha z międzynarodowym certyfikatem EMCC. Obecnie zajmuję się całymi procesami rozwoju pracowników. Od sprzedaży usług rozwojowych, przez stały kontakt z klientem, planowanie, przygotowywanie i realizację projektów szkoleniowych, coachingów grupowych i indywidulanych. Najchętniej realizuję projekty z obszaru komunikacji i współpracy, szeroko pojętych umiejętności managerskich, budowania relacji w biznesie, a także coachingi indywidualne i grupowe oraz warsztaty samorozwoju.

Czym jest dla mnie coaching?

Przez większość mojego świadomego życia, towarzyszyło mi przekonanie, że miałam wiele szczęścia, bo przytrafiło mi się mnóstwo dobrych rzeczy. Wierzyłam, że przypadkiem osiągnęłam wiele sukcesów, dlatego, że byłam typowym przykładem dziecka urodzonego w czepku.

Najważniejsza zmiana zaszła we mnie w momencie, kiedy uświadomiłam sobie, że to nie przypadek ale sama ja, jako sternik swojego okrętu, decyduję o wszystkich portach docelowych, o wszystkich trasach, które obieram, a nawet o jakości samej podróży. Coaching to dla mnie taka właśnie podróż. To wyprawa do świadomego decydowania, do uruchomienia swojej odpowiedzialności za siebie, do poczucia sprawstwa z jednoczesnym poczuciem uwolnienia od rzeczy i spraw, na które nie mamy wpływu.

Jako coach, chcę przede wszystkim towarzyszyć swoim klientom w tej podróży pełnej emocji, niespodzianek i odkryć. Chcę wspierać ich we wzmacnianiu siebie i dążeniu do większej efektywności, spełnienia i szczęścia w życiu prywatnym jak i zawodowym.