Szkolenie coachingowe w Warszawie?

Twój zespół potrzebuje edukacji? Planujesz warsztaty rozwojowe? Rozważasz szkolenie coachingowe w Warszawie? W Polsce? Chcesz zorganizować projekty szkoleniowe dla Twoich oddziałów zagranicznych?

Jeszcze jednym obszarem naszego działania są szkolenia. Po zweryfikowaniu Państwa potrzeb, przygotowujemy program warsztatów, dzięki któremu uczestnicy zgłębiają rozmaite kompetencje w sposób najlepiej dopasowany do ich oczekiwań i możliwości. Pracując szkoleniowo wykorzystujemy strategie coachingowe – czyli bazujemy na zasobach grupy, zachęcamy do brania odpowiedzialności za własną zmianę i do generowania najbardziej użytecznych z perspektywy organizacji rozwiązań. Chcemy, by uczestnicy wychodzili z naszych szkoleń z pakietem gotowych do zaimplementowania pomysłów, kompetencji i konkretnych technik.

Szczególnym rodzajem szkoleń są w naszym wydaniu wszelkie warsztaty, które doskonalą umiejętności coachingowe menedżerów. Jeśli menedżerowie lub liderzy projektowi Twojej organizacji chcą współpracować ze swoimi zespołami z wykorzystaniem technik coachingowych, ten typ projektów edukacyjnych WINGS jest właśnie dla nich.

---

Na naszych warsztatach uczymy technik coachingowych, które można wykorzystać, by:
 • budować, rozwijać i/lub na nowo odkrywać procesy motywacyjne (swoje i współpracowników),
 • wspierać swoje codzienne zadania menedżerskie – od planowania strategii po osobistą realizację koncepcji organizacyjnych lub delegowanie zadań, od budowania własnego autorytetu po tworzenie efektywnego zespołu,
 • dawać efektywny feedback indywidualny lub zespołowy,
 • zarządzać konfliktem relacyjnym lub konfliktem interesów,
 • w pełni wykorzystywać potencjał zespołu podczas realizacji stojących przed nim zadań.
Umiejętność zaadaptowania filozofii i technik coachingowych do zarządzania sprzyja:
 • budowaniu zaangażowanego, samodzielnego zespołu, który rozumie i uznaje swoją część odpowiedzialności za efekt finalny prac całej organizacji,
 • racjonalnemu wykorzystaniu potencjału menedżera i podległych mu osób.

---

Szkolimy także z następującej tematyki:
 • Coachingowy sposób prowadzenia rozmów z pracownikami/klientami
 • Fakultety coachingowe dla coachów wewnętrznych organizacji
 • Warsztaty umiejętności trenerskich Train The Trainer
 • Treningi umiejętności prezentacyjnych
 • Warsztaty umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych
 • Trening asertywności i inteligencji emocjonalnej
 • Szkolenia z umiejętności udzielania feedbacku
 • Prowadzenie rozmów podsumowujących, oceniających
 • Wyzwalanie energii do pracy – przechodzenie z motywacji zewnętrznej do motywacji wewnętrznej
 • Trudne sytuacje w relacjach biznesowych – schematy działania
 • Konflikty jako szansa rozwoju dla zespołu
 • Autorytet lidera oparty na osobistych wartościach

---

Przed zaprojektowaniem warsztatów prowadzimy stosowne działania diagnostyczne, by merytoryczna zawartość zajęć była możliwie najlepiej dopasowana do momentu rozwojowego danej organizacji i potrzeb konkretnych uczestników szkolenia. Na zlecenia klientów biznesowych możemy zaprojektować i przeprowadzić szkolenia oraz coachingi w Warszawie a także w innej, dowolnej lokalizacji.

Szkolenie? Coaching? Warszawa? Polska? Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Dowiedz się więcej o naszych usługach. Poznaj nas zamawiając próbne warsztaty dla swojej firmy.